Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
Strona główna
Linki
Forum
Ogłoszenia
Pobierz pliki
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
Adres
Jak do nas trafić?
Ogłoszenia
Zarządzenia
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Matura 2020
Biblioteka
Dokumenty
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Zajęcia dodatkowe
Podręczniki 2019/2020
Samorząd
Henryczki
Złoty Absolwent
Prezydium
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Konto Rady Rodziców
Ubezpieczenie
Wychowawcy
Patron
Historia
POW
Konkurs teatralny
Rinteln
Parnas
Ogłoszenia
Samorząd Słuchaczy
Podręczniki 2019/2020
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Rekordy
Absolwenci
Informacje o LO prosto do skrzynki pocztowej!

kliknij "enter"
userów na stronie: 0
gości na stronie: 8


Wyższa Szkoła Ekonomiczna ISIS "Enrico Mattei" w Latisanie we Włoszech.

1
napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Dominika Hibner-Kubera |

1

29 marca 2019 roku nasza szkoła wzięła udział w V Targach Edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Postominie. Przedstawialiśmy naszą ofertę edukacyjną na najbliższy rok szkolny uczniom klas ósmych szkół podstawowych oraz uczniom klas trzecich gimnazjów z gminy Postomino.
W Targach wzięły udział dwadzieścia dwie szkoły. Większość stanowiły placówki ze Słupska. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje szkół z naszego powiatu: z Darłowa i Sławna, a także z Ustki, Tychowa, Warcina i Gościna. Siedem spośród szkół stanowiły licea ogólnokształcące, pozostałe szkoły przekonywały uczniów do kształcenia zawodowego.
Czekamy na wszystkich, których marzeniem jest kształcenie w liceum. Gratulujemy Hubertowi, który okazał się najlepszy w grze logicznej Rummmikub.
Wanda Adamczyk

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

27 stycznia mija kolejna rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau - miejsca zagłady co najmniej miliona Żydów z Węgier, Polski, Francji, Czech i Słowacji, Grecji i innych krajów oraz około stu dwudziestu tysięcy innych więźniów (Polacy, Romowie, jeńcy radzieccy i inni). Ten dzień Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2005 roku ustanowiła Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, aby uwrażliwiać przyszłe pokolenia na tragedię Holokaustu i zapobiegać w ten sposób aktom ludobójstwa w przyszłości.

Zoltán Szilágyi Varga, reżyser filmu "Memento" (dostępny tu: www.enrs.eu/january27), mierząc się z tematem Holokaustu powiedział: "stajemy w obliczu wypaczenia ludzkiej natury i nie znajdujemy żadnej odpowiedzi, pomimo wszystkich znanych nam badań, ustalonej liczby ofiar, dokładnego opisu zdarzeń".

Historia Holokaustu, powojenne doświadczenia oraz zdarzenia ostatnich dni wskazują na przejmujące doświadczenie samotności ginących, brak słów "w ludzkim języku", by opisać świat, który wkracza w boskie kompetencje decydowania o życiu lub śmierci ludzi. Wierzymy, że publikowane niżej materiały będą inspiracją do refleksji oraz przestrogą przed nienawiścią, rasizmem i uprzedzeniami.


1  2

4  6
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

klik

klik
napisał(a): Jarosław Strześniewski |
1

9 kwietnia 2018 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w prelekcji Pani Danuty Siwiec, która wspominała czas pobytu na nieludzkiej ziemi, czyli Syberii. Jej celem było przybliżenie młodym ludziom trudów codziennego życia osób, które przeżyły wojnę oraz uświadomienie, że ich każdy nowy dzień był nieustanną walką z własnymi słabościami.

Wspomnienia te odnosiły się przede wszystkim do ludzi konających z głodu, wyczerpania czy katorżniczej pracy. Najczęściej niczego nieświadomi wysyłani byli na tzw. zsyłkę. Wyprowadzani z własnych domów w środku nocy, mogący zabrać jedynie tylko trochę ubrań. Zdezorientowani, pakowani do wagonów bydlęcych, często zabrudzonych odchodami zwierząt, podróżowali w nieznane. Wagony były nieszczelne i bardzo niewygodne, a jedzenia wystarczało zazwyczaj na kilka dni podróży trwającej wiele tygodni. Najbardziej cierpiały dzieci, niczemu niewinne istoty, które w społeczeństwie odgrywały znikomą rolę. Każdego dnia modliły się o kromkę chleba lub szklankę mleka, aby przetrwać. Los z pewnością nie był dla nich łaskawy. Rodzice, chcąc zapewnić swoim bliskim bezpieczeństwo, często oddawali swe dzieci do sierocińców w celu zapewnienia im dobrobytu. Ich codzienność to katorżnicza praca, śmierć, a czasami wizja przeniesienia do łagrów, z których nikt nie wracał. Mało kto narzekał na głód czy wyczerpanie, aby nie zostać wysłanym w inne miejsca, jeszcze gorsze od tych, które znali.

Wspaniała prelekcja Pani Danuty Siwiec przyniosła wiele refleksji mnie i moim rówieśnikom. Przede wszystkim zrozumiałam, że każdy człowiek ma prawo do szacunku. Nie ma gorszych i lepszych. Ludzie mają prawo do popełniania błędów, by wyciągać z nich wnioski i naukę. Jednak najważniejsze jest to, aby nie zapominać o naszych rodakach, którzy w dużej mierze walczyli dla nas o dobrą przyszłość. Reasumując, każdy z nas powinien przekazywać ich historię kolejnym pokoleniom oraz zachować pamięć o nich w swoim sercu.

Bożena Lehsa, uczennica klasy 1a I LO w Sławnie

1

4
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Za nami gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W grupie trzeciej (szkół ponadgimnazjalnych) trzy pierwsze miejsca zajęli uczniowie naszego liceum (klasy 2a z edukacją pożarniczą):
I miejsce - Kamil Chruszcz
II miejsce - Cezary Olszak
III miejsce - Bartosz Paduch
Do następnego etapu, eliminacji powiatowych, zakwalifikowali się także strażacy z klasy 3a: Wojciech Cyperski oraz Krzysztof Kloc, a zklasy 2a - Patryk Żakowski. Do konkursu przygotował chłopców nauczyciel edukacji pożarniczej w sławieńskim liceum - Jerzy Kasicki. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Dzięki Wam czujemy się w szkole bardzo bezpiecznie :-)

2

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
logo

FUNDACJA RODZINA ogłasza nabór wniosków na stypendia "Talent za talent" na II semestr roku szkolnego dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych - mieszkańców miasta Sławno.

Warunki ubiegania się o stypendium:
1. Szczególne udokumentowane osiągnięcia w wybranym przedmiocie nauczania, artystyczne lub sportowe.
2. Dobre wyniki w nauce.
3. Praca w wolontariacie - działania na rzecz bliźnich.
4. Trudna sytuacja materialna rodziny (zaświadczenie o dochodach rodziny składają uczniowie, którzy o stypendium ubiegają się po raz pierwszy lub dotąd nie złożyli takich zaświadczeń oraz w przypadku zmiany sytuacji materialnej).

Wnioski należy składać do dnia 2 lutego bieżącego roku do godz. 16:30 w siedzibie Fundacji "Rodzina" (ul. R. Mielczarskiego 7).

Druki wniosków do pobrania na stronie www. fundacjarodzinaslawno.pl
Maria Poprawska, Prezes Fundacji
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

8 grudnia 2017 r. Jan Krawczuk, wicestarosta sławieński, wręczył najzdolniejszym uczniom naszej szkoły stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie. Zgodnie z Powiatowym Programem wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów "Stypendia Starosty Sławieńskiego" otrzymują uczniowie za: wybitne wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe, wybitne osiągnięcia artystyczne i wybitne osiągnięcia sportowe.
W naszej szkole stypendia otrzymali: Agnieszka Peła, Patryk Waszczuk, Alicja Dwojak, Marcelina Woźniak, Magdalena Wojniak, Maja Hrehorowicz.
Podczas uroczystości dyrektor szkoły, Renata Biernacka, wręczyła Justynie Stangryciuk, Aleksandrze Franas oraz Mateuszowi Jatkowskiemu pochwały za przygotowanie wykładów wygłoszonych podczas wernisażu polsko-niemieckiej wystawy "Reformacja w Europie Środkowej i Wschodniej: Pomorze i Wschodnia Brandenburgia". W części artystycznej zdarzenia goście i społeczność szkoły wysłuchali pięknego koncertu koszalińskiego Zespołu Bez Nazwy poświęconego twórczości Marka Grechuty.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
"Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym." (Barbara Bush)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza składam wyrazy ogromnej wdzięczności wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy bezinteresownie angażują się w pracę na rzecz innych.


Renata Biernacka
dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

2

9 września 2017 r. odbyło się w Zespole Szkół w Sławnie spotkanie z Wioletą Bart, doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Sławnie. Spotkanie zorganizowała Karolina Stępień, szkolny pedagog, dla klasy 3 gimnazjum. Pani Bart opowiedziała o tym, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze dalszego kierunku kształcenia. Scharakteryzowała obecny system edukacyjny i odniosła się do realiów rynku pracy. Zwróciła też uwagę na możliwe błędy w wyborze zawodu. Zaproponowała też uczniom wykonanie testów, dzięki którym mogli spojrzeć obiektywnie na swoje możliwości. - To pierwsze z cyklu spotkań, których celem jest określenie predyspozycji zawodowych młodzieży - powiedziała Karolina Stępień - zajęcia pomagają sprecyzować cele i poznać wszystkie możliwe środki, które pomogą w realizacji życiowych planów.

napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Karolina Stępień |

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

Z okazji 220. rocznicy powstania "Mazurka Dąbrowskiego", Jubileuszu 700-lecia miasta Sławno, 70. rocznicy powstania I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie oraz Dnia Patrona - Jana Henryka Dąbrowskiego - uczniowie, rodzice i nauczyciele Zespołu Szkół w Sławnie zorganizowali na placu Kardynała Wyszyńskiego patriotyczny happening, którego głównym wydarzeniem było odśpiewanie hymnu państwowego przez 800. uczestników zdarzenia. W zdarzeniu wzięli udział radni miasta Sławno, dyrektorzy, nauczyciele oraz dzieci i młodzież sławieńskich placówek oświatowych. Wszystkim Wam bardzo dziękujemy! Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Mirosława Majchrzaka (KODO Motocykle Skutery), który na pięknym motorze przywiózł naszego Jana Henryka Dąbrowskiego na plac Wyszyńskiego.

Byli z nami:
Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"
Niepubliczne Przedszkole "Radosny Maluch"
Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy
Przedszkole nr 3 im. Jasia i Małgosi
Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego
Szkoła Podstawowa nr 3
Gimnazjum Miejskie nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego
Zespół Szkół Agrotechnicznych
Stowarzyszenie "Akson"
Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

28 kwietnia 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego oraz I LO dla Dorosłych przy Zespole Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Abiturientom I LO wręczono nagrody i dyplomy za szczególne osiągnięcia, i najważniejsze - świadectwa ukończenia szkoły średniej. Uroczystość uświetnili goście: Jan Krawczuk - Wicestarosta Powiatu Sławieńskiego, przedstawiciele Rady Rodziców oraz rodzice tegorocznych maturzystów.

Najlepszym abiturientem rocznika 2017 został Jakub Włodarczyk (średnia ocen 5,06) - otrzymał Medal Złotego Absolwenta, najważniejsze wyróżnienie liceum i list gratulacyjny Starosty Powiatu Sławieńskiego.

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymała także Monika Noga, uczennica, która uzyskała wysoką średnią ocen - 4,94 oraz wzorowe zachowanie.
Nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymała również Róża Maj.

Statuetki Henryczków, prestiżowej nagrody przyznawanej od 2001 przez Radę Pedagogiczną przyznano:
- za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym - Grzegorzowi Brykowi,
- za renesansową osobowość - Monice Nodze,
- za niebanalną osobowość i promocję nauki - Jakubowi Włodarczykowi.

Kolejną tradycją szkoły jest przyznawanie wyróżnienia dla ucznia najsympatyczniejszego. W tym roku tytułem tym uhonorowano Monikę Nogę :-)

Poza tym wręczono nagrody za działalność w Szkolnym Kole Wolontariatu: Róży Maj, Monice Nodze, Alicji Dworak.

Za osiągnięcia sportowe dyplomy otrzymali: Grzegorz Bryk, Michał Brzozowski, Aneta Gniot, Cezary Margielewski, Monika Noga, Klaudia Pilarek, Zuzanna Wenelska.

W części artystycznej zebrani wysłuchali muzycznych popisów Sandry Mosak i Bartosza Iwko oraz obejrzeli slajdowisko przygotowane przez Jarosława Strześniewskiego. Abiturientom życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych!
Fotografie w galerii - Daniel Wojniak.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
1
napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Kliknij i zobacz więcej zdjęć
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

strony: [1] [2] [archiwum działu | dodaj news]
!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
Gimnazjum Miejskie
SP nr 1 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
ZS w Sławsku
ZS w Jarosławcu
Gim. w Malechowie
ZS w St. Jarosławiu
ZS we Wrześnicy
ZS w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
Rozmiar: 5792 bajtów
Tytuł "Szkoła z klasą"
październik 2004

Zobacz stronę konkursu
I miejsce w Polsce
październik 2005

www.edukator.org.pl
Wyróznienie 2007
działy artykułów
działy newsów
Jarosław Strześni...
Dominika Maj, Ein...
Jarosław Strześni...
E. Bartosiak, D. ...
Jolanta Suchańska...
Irena Rogowska, W...
Dominika Maj, Mis...
Michalina Kapelan...
Orszak Trzech Króli
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2