Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
NA SKRÓTY
Rekrutacja - LO dla Ósmoklasistów
Prezentacja - LO dla młodzieży
Rekrutacja - LO dla Dorosłych
Prezentacja - LO dla dorosłych
Druki podań
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Matura 2021
Biblioteka
Dokumenty
Podręczniki 2020/2021
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Samorząd
Program Samorządu
Henryczki
Złoty Absolwent
Prezydium
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Konto Rady Rodziców
Ubezpieczenie
Wychowawcy
Ogłoszenia
Samorząd Słuchaczy
Podręczniki
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Rekordy
Absolwenci
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
userów na stronie: 0
gości na stronie: 6


Deklaracja dostępności cyfrowej

Kliknij obrazek i zobacz więcej zdjęć

Patryk Waszczuk, uczeń klasy 3a I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie, odebrał wczoraj w koszalińskiej delegaturze Kuratorium Oświaty stypendium przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów. Patryk znalazł się w gronie 66 wyróżnionych uczniów, którzy oprócz pieniędzy, dostali dyplomy, a ich rodzice listy gratulacyjne. Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Robert Stępień, pogratulował wszystkim tym, których wysiłek został doceniony. Podziękował także rodzicom, wychowawcom i nauczycielom, gdyż bez ich pomocy osiągnięcie takich wyników nie byłoby możliwe.

- Stypendium to miła nagroda za trud włożony w naukę i zachęta do dalszej pracy - komentuje Patryk Waszczuk - Uczymy się przecież dla siebie, a nie dla nagród. Uważam, że każdego stać na zdobycie tego stypendium, ale potrzebny jest wkład pracy i przede wszystkim sumienność.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden - najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij obrazek i zobacz więcej zdjęć

28 listopada 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie odbył się wernisaż polsko-niemieckiej wystawy "Reformacja w Europie Środkowej i Wschodniej: Pomorze i Wschodnia Brandenburgia". Pretekstem były obchody 700-lecia miasta Sławno, 500-lecia reformacji oraz 70-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie. Wystawa ukazuje dzieje reformacji na obszarze Pomorza Zachodniego i Wschodniej Brandenburgii. Prezentowana będzie w sławieńskim liceum do 7 grudnia br. Uczestnicy wernisażu wysłuchali wykładów przygotowanych przez uczniów liceum: Aleksandrę Franas - Reformacja w Europie oraz Mateusza Jatkowskiego - Idea Marcina Lutra. Uczniowskie prezentacje komentował specjalny gość wernisażu - pastor Wojciech Froehlich z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Słupsku, który dał także krótki wykład na temat reformacji, w którym akcentował to, co łączy kościoły chrześcijańskie.

Wernisaż w auli LO uświetnili goście: Jan Krawczuk, wicestarosta sławieński, Janusz Stachowicz, radny Powiatu Sławieńskiego, Karol Kruk, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Promocji Powiatu, Jan Sroka, znany regionalista, autor wielu monografii miast i wsi Powiatu Sławieńskiego, Agnieszka Hryckowian, dyrektor SOSWS w Sławnie, radni miasta Sławno: Bożena Kallaur i Ewa Wojciechowska, Elżbieta Broda, pracownik MBP w Sławnie, GM nr 1 w Sławnie (klasa 2b pod opieką Pani Małgorzaty Sarosiek, klasa 3e pod opieką Pana Stanisława Guzewskiego).

Organizatorzy wystawy: Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego, Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej w Poczdamie, Akademia Pomorska w Słupsku, Urząd Miejski w Słupsku.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij obrazek i zobacz więcej zdjęć

"Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja - wartość, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju."
Tolerancja wymieniona jest w tekście Preambuły Karty Narodów Zjednoczonych. Także Powszechna Deklaracja Praw Człowieka rozpoczyna się stwierdzeniem, iż wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w godności i prawach. Obdarowani rozumem i sumieniem powinni postępować wobec siebie w duchu braterstwa.
Deklaracja Milenijna ONZ potwierdza, iż tolerancja, wolność i równość są fundamentalnymi wartościami niezbędnymi we współpracy międzynarodowej.
Dnia 16 listopada 2017 r. pedagog szkoły, Karolina Stępień, wspólnie z uczniami z klasy 1a liceum zorganizowali DZIEŃ TOLERANCJI. Uczniowie przebrali się za przedstawicieli różnych subkultur i narodowości, i podczas długiej przerwy przechadzali się po korytarzach, pytając uczniów oraz nauczycieli czy są tolerancyjni. Wszyscy zapytani odpowiedzieli- TAK. Na głównym korytarzu odbyła się również wystawa plakatów na temat Tolerancji, którą przygotowali uczniowie klasy 2 i 3 gimnazjum wspólnie z panią Elżbietą Gaik.
Celem obchodów dnia Tolerancji w naszej szkole było między innymi kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi.
Karolina Stępień

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij obrazek i zobacz więcej zdjęć

Lekcję poświęconą twórczości Stanisława Wyspiańskiego poprowadzili dla naszych licealistów (klas 1a i 2a) pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie - Elżbieta Broda i Justyna Skrobiszewska. Celem było popularyzowanie działań artystycznych wybitnego krakowskiego modernisty, kontynuacja idei Narodowego Czytania, upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie współpracy MBP oraz Zespołu Szkół w Sławnie. Inicjatorką zdarzenia była Agnieszka Smutek-Strześniewska, nauczyciel bibliotekarz w sławieńskim liceum.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

Idea
Idea świętowania dnia życzliwości narodziła się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W 1973 roku z inicjatywy studentów, braci Briana i Michaela McCormacków - jako wezwanie do pokoju w odpowiedzi na wojnę między Izraelem a Egiptem - ustanowiono World Hello Day. Na świętowanie wyznaczono 21 listopada. W Polsce święto obchodzone jest jako , a prekursorem tych obchodów stał się Wrocław.
Po co to wszystko?
Wzajemny szacunek i otwartość na drugiego człowieka przynoszą natychmiastowe rezultaty - sprawiają, że to, co robimy daje nam większą satysfakcję i motywuje do dalszego działania. Szanując bowiem cudze starania, sprawiamy, że inni doceniają i szanują nasze. Akcja, która zrodziła się we Wrocławiu, swoim zasięgiem obejmuje coraz więcej miejscowości w Polsce. Jej celem jest promocja życzliwości i zachęcanie do czynienia dobra na różnych płaszczyznach.
W naszej szkole
Animatorką Dnia Życzliwości w naszej szkole była nasza pedagog, Karolina Stępień, która razem z grupą młodzieży wyruszyła promować ideę życzliwości. Terenem ich działania było miasto Sławno i jego instytucje. Wszędzie spotkali się z… życzliwością, dobrym słowem, czasami więcej niż serdecznym. Podsumowując akcję stwierdzili: "to działa" :-)
Co dalej?
Wystarczy się uśmiechnąć, być uprzejmym dla innych, pomóc komuś bezinteresownie. To apel przeciwko smutnej i szarej rzeczywistości. Możemy to zmienić!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”. Konkurs dotyczy znajomości geografii Polski i świata. W tegorocznej edycji wystartowało 7 gimnazjalistów i 15 licealistów. Wyniki poznamy w marcu.
Barbara Gębusia

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

W I Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie trwają rejonowe konkursy przedmiotowe zorganizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Odbyły się już eliminacje z chemii, j. polskiego, j. angielskiego, matematyki i geografii, przed nami konkursy: fizyczny, j. niemieckiego, biologiczny, historyczny oraz wiedzy o społeczeństwie. Gimnazjalistom, którzy goszczą w sławieńskim liceum życzymy konkursowych sukcesów! Ostateczne podsumowanie udziału naszych uczniów przedstawimy po zakończeniu całej rywalizacji i ogłoszeniu oficjalnych wyników. Na zdjęciach uczniowie gimnazjów Powiatu Sławieńskiego - uczestnicy eliminacji rejonowych konkursu geograficznego.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Próbna matura z wydawnictwem Operonem odbyła się w dniach 21-24 listopada. Jej przebieg i zastosowane procedury odzwierciedlają te występujące podczas państwowego egzaminu. - To dobry sprawdzian przed majowym egzaminem dojrzałości. Pozwala na rzetelne skontrolowanie swojej wiedzy i uzupełnienie braków. Uczniowie zmierzyli się z przedmiotami na poziomie podstawowym i rozszerzonym - powiedziała Renata Biernacka, dyrektor LO w Sławnie.
Wtorek (21 listopada) był zarezerwowany dla języka polskiego. Uczniowie mieli do wyboru napisanie rozprawki na podstawie lektury "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza, dokonanie analizy porównawczej utworów poetyckich, a także odniesienia się do tekstu Zbigniewa Herberta. W środę zmagali się z matematyką, czwartek był dniem języków obcych, natomiast w piątek uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z poszczególnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Kliknij
napisał(a): Jarosław Strześniewski |
1
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

"Legiony" to kolejny projekt interdyscyplinarny zrealizowany 14 listopada 2017 r. przez nauczycieli w Zespole Szkół w Zespole Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Pretekstem i inspiracją była 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Serie miniwykładów rozpoczął Mirosław Kopowski, nauczyciel historii. Opowiedział o genezie polskich legionów we Włoszech, Janie Henryku Dąbrowskim, szczegółach uzbrojenia, tłumaczył także symbolikę orderów, odznaczeń i mundurów wojskowych. "Co dziesiątkowało polskich legionistów?" to tytuł wykładu nauczyciela biologii, Daniela Wojniaka. Autor scharakteryzował choroby, które dla Legionów Dąbrowskiego stały się swoistą "piątą kolumną" i miały rzeczywisty wpływ na losy tej formacji. Polonista, Jarosław Strześniewski, przedstawił dzieje polskich pieśni hymnicznych, stawiając tezę, że pieśni patriotyczne to jeden z bardzo ważnych elementów składających się na polską kulturę, a ich znajomość ułatwia komunikację pomiędzy Polakami i zacieśnia więzi narodowe. Szlakiem bojowym polskich legionistów wędrowała nauczycielka geografii, Barbara Gębusia. Prezentowała miasta, pejzaże, krainy, które gościły legionistów. Miejsca, które były świadkami triumfu i klęski Legionów Dąbrowskiego. Ostatni wykład był jednocześnie podsumowaniem projektu. "Nie żałuję, że wszystkie przerwy spędziłem w salach lekcyjnych, warto było" (Kamil), "Każdy wykład był ciekawy" (Klaudia), "Inspirujące i intrygujące" (Mateusz).

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Wyrazy głębokiego współczucia Państwu

Agnieszce Smutek – Strześniewskiej
i Jarosławowi Strześniewskiemu


nauczycielom Zespołu Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego

z powodu śmierci

Ojca i Teścia

składa

Społeczność Zespołu Szkół w Sławnie


„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia,
żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
Albowiem to dalej my, a nasze ciało
to tylko zwiędłe liście na drzewie życia.”

A. Einstein

napisał(a): Renata Biernacka |
1
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [archiwum newsów | dodaj news]
!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
SP nr 2 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
SP w Sławsku
SP w Warszkowie
SP w Jarosławcu
SP w Malechowie
SP w St. Jarosławiu
SP we Wrześnicy
SP w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
działy artykułów
działy newsów
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2