Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
Adres
Jak do nas trafić?
Ogłoszenia
Zarządzenia
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Matura 2021
Biblioteka
Dokumenty
Podręczniki 2020/2021
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Zajęcia dodatkowe
Samorząd
Henryczki
Złoty Absolwent
Prezydium
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Konto Rady Rodziców
Ubezpieczenie
Wychowawcy
Patron
Historia
POW
Konkurs teatralny
Rinteln
Parnas
Ogłoszenia
Samorząd Słuchaczy
Podręczniki
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Rekordy
Absolwenci
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
userów na stronie: 0
gości na stronie: 7
Tutaj znajdziesz druk podania do gimnazjum w formacie doc

Tutaj znajdziesz zasady rekrutacji do gimnazjum w formacie pdf

Gimnazjum
Nasza oferta to gimnazjum dwujęzyczne z klasami politechnicznymi. Jest to uzupełnienie oferty edukacyjnej naszego powiatu. W wyniku zmiany postawy programowej kształcenia ogólnego w liceach w 2012 r. następuje złączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, mające na celu unowocześnienie programu szkoły i uniknięcie dwukrotnej realizacji tych samych treści programowych. Z założenia programy nauczania przedmiotów ogólnokształcących tworzą całość. W liceum nie wraca się do treści podawanych w gimnazjum. Po prostu chodzi o to, żeby w szerokim zakresie uwzględniać indywidualne potrzeby uczniów, optymalnie wykorzystać kwalifikacje nauczycieli, zwiększyć skuteczność realizacji szkolnych programów nauczania, stworzyć lepsze warunki do organizowania w szkołach opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dla rodziców znaczy to tyle, że ich dzieci mogą rozpocząć naukę w gimnazjum, kontynuować ją w liceum i sześć lat edukacji spędzić w jednej szkole (Zespole Szkół). To ważne ze względów dydaktycznych, wychowawczych i oczywiście bezpieczeństwa.

Gimnazjum dwujęzyczne
Po pierwsze język angielski będzie realizowany w zwiększonej liczbie godzin. Aby zwiększyć umiejętność uczniów w zakresie posługiwania się językiem obcym niektóre przedmioty będą nauczane w częściowym zakresie lekcji w języku angielskim. Wszystko po to, aby uczniowie praktycznie wykorzystywali język, posługiwali się terminologią zawodową, byli inspirowani do kształcenia pod kątem przyszłego zawodu poprzez nabycie możliwości korzystania z literatury i czasopism fachowych w języku angielskim. Na zajęciach pozalekcyjnych gimnazjaliści będą uczyli się języka angielskiego technicznego.

Klasa politechniczna
Politechniczna klasa powstaje z myślą o uczniach, którzy chcą kontynuować naukę na uczelni technicznej. Nauka w klasie politechnicznej będzie dawać młodzieży możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Głównym założeniem jest integracja przedmiotów realizowanych w zwiększonym wymiarze oraz wykroczenie poza zakres wiedzy zawartej w obowiązującej podstawie programowej. Klasa o profilu politechnicznym będzie kształtować ścisłe rozumowanie, umiejętność nabywania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz krytycznego odniesienia się do własnego i cudzego rozumowania.

Współpraca z Politechniką Koszalińską
Nie chodzi o sporadyczne zajęcia prowadzone przez akademików w szkole, tylko spójny system współdziałania na wielu płaszczyznach. Klasa politechniczna została objęta patronatem naukowym Politechniki Koszalińskiej. Kadra pedagogiczna szkoły będzie miała możliwość korzystania z doradztwa naukowego i metodycznego nauczycieli akademickich również na etapie opracowania programów nauczania oraz stały dostęp do zbiorów bibliotecznych Politechniki Koszalińskiej. Uczniowie klasy politechnicznej cyklicznie będą uczestniczyć w nadprogramowych zajęciach pozaszkolnych na Politechnice Koszalińskiej, a studenci zrzeszeni w kołach naukowych uczelni prezentować swoje osiągnięcia wśród gimnazjalistów. Absolwenci tej klasy będą bardzo dobrze przygotowani do kontynuowania nauki w klasach politechnicznych szkół ponadgimnazjalnych, a docelowo do studiowania na kierunkach ścisłych i politechnicznych.

Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne realizujemy zawsze zgodnie z bieżącymi potrzebami uczniów, ale na pewno naszym gimnazjalistom zapiszemy w programie dodatkowe zajęcia matematyki, fizyki, informatyki oraz języka angielskiego. Są one już bardzo precyzyjnie zaplanowane. Przykłady tematów? Ekonomia i finanse w nauczaniu matematyki; Zastosowanie filozofii w matematyce w oparciu o program Lego Logos; Laboratoria badawcze z zakresu umiejętności korzystania z programów komputerowych i programów symulacyjnych wykorzystywanych w firmach produkcyjnych i serwisowych. Każda klasa zakończona zostanie projektem, przygotowanym na zajęciach pozalekcyjnych, scalającym działania w obrębie matematyki, informatyki, przedsiębiorczości i architektury. Prawda, że ciekawe?

Rekrutacja
Nabór do klasy odbywać się będzie na zasadzie dobrowolności, szkoła jest bezobwodowa. O przyjęciu do gimnazjum decydują wyniki sprawdzianu szóstoklasisty oraz oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami. Można dzwonić, pisać, zapraszamy też do odwiedzin osobistych.

Dane teleadresowe:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁAWNIE
im. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Cieszkowskiego 4
76-100 Sławno

tel. (0 59) 810 76 20
tel./fax (0 59) 810 76 62

e-mail: licslawno@poczta.onet.pl
http://liceumslawno.com


Zapewniamy, że uzyskacie Państwo wyczerpujące informacje. Czekamy na zgłoszenia i życzymy uczniom powodzenia w dostaniu się do dwujęzycznego gimnazjum.

Wanda Adamczyk, dyrektor placówki

[przejdź do strony głównej]

!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
SP nr 2 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
SP w Sławsku
SP w Jarosławcu
SP w Malechowie
SP w St. Jarosławiu
SP we Wrześnicy
SP w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
działy artykułów
działy newsów
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2